skip to Main Content
slider-home

Tarieven 2021

Conform de regeling beloning curatoren, bewindvoerders en mentoren

Alleenstaande zonder problematische schulden

Intakekosten € 709,06
Maandtarief € 125,54

Alleenstaande met problematische schulden

Intakekosten € 709,06
Maandtarief € 162,44

2-persoonshuishouden zonder problematische schulden

Intakekosten € 850,63
Maandtarief € 150,54

2-persoonshuishouden met 1 persoon problematische schulden

Intakekosten € 850,63
Maandtarief € 172,73

2-persoonshuishouden met beide personen problematische schulden

Intakekosten € 850,63
Maandtarief € 194,81

Bijzondere kosten

Extra werkzaamheden (uurtarief) € 88,57
Verhuizing/verkoop/ontruiming woning € 422,86
Opmaken eindrekening en verantwoording alleenstaande € 266,20
Opmaken eindrekening en verantwoording 2-persoonhuishouden € 319,44

De genoemde bedragen zijn inclusief 21% BTW.

U dient tevens rekening te houden met eenmalige kosten voor griffierecht. Indien u een laag inkomen heeft, komt u mogelijk in aanmerking voor vergoeding van de kosten voor bewindvoering en griffierecht. Dit zal Manum bewindvoering dan voor u aanvragen bij uw gemeente. Kosten zoals bankrekeningen, leges e.d. blijven voor u.

AANMELDING

Tijdens het kennismakingsgesprek wordt gekeken wat uw situatie is en wat wij voor u kunnen betekenen. In dit gesprek krijgt u ook uitleg wat beschermingsbewind inhoudt en de werkwijze van Manum bewindvoering.

Back To Top