skip to Main Content
slider-home

Tarieven

Conform de regeling beloning curatoren, bewindvoerders en mentoren

Alleenstaande zonder problematische schulden

Intakekosten € 628,47
Maandtarief € 111,03

Alleenstaande met problematische schulden

Intakekosten € 628,47
Maandtarief € 144,03

2-persoonshuishouden zonder problematische schulden

Intakekosten € 754,19
Maandtarief € 133,56

2-persoonshuishouden met problematische schulden

Intakekosten € 754,19
Maandtarief € 153,19

Bijzondere kosten

Extra werkzaamheden (uurtarief) € 78,53
Verhuizing/verkoop/ontruiming woning € 392,77
Opmaken eindrekening en verantwoording alleenstaande € 235,71
Opmaken eindrekening en verantwoording 2-persoonhuishouden € 282,78

U dient tevens rekening te houden met eenmalige kosten voor griffierecht. Indien u een laag inkomen heeft, komt u mogelijk in aanmerking voor vergoeding van de kosten voor bewindvoering en griffierecht. Dit zal Manum bewindvoering dan voor u aanvragen bij uw gemeente. Kosten zoals bankrekeningen, leges e.d. blijven voor u.

AANMELDING

Tijdens het kennismakingsgesprek wordt gekeken wat uw situatie is en wat wij voor u kunnen betekenen. In dit gesprek krijgt u ook uitleg wat beschermingsbewind inhoudt en de werkwijze van Manum bewindvoering.

Back To Top