Welkom op de website van Manum bewindvoering.

Financiële zaken moeten in ieder huishouden geregeld worden. Als u tijdelijk of voor langere tijd niet goed in staat bent om deze zaken zelf te regelen, kan dit snel tot grote problemen leiden.

Weet u door alle regels en verplichtingen niet meer waar u aan toe bent? Bent u (tijdelijk) door een geestelijke of lichamelijke beperking of door sociale omstandigheden verminderd in staat om uw eigen financiën te regelen? Ontstaan hierdoor financiële problemen?
Soms is ondersteuning bij uw financiële zaken wenselijk.

Manum bewindvoering is een kleinschalig, professioneel bureau dat zich bezighoudt met beschermingsbewind, uitgesproken door de Rechtbank.
Het doel is de financiële belangen behartigen van mensen die dit zelf (tijdelijk) niet kunnen. Hierbij vormen open communicatie en duidelijke afspraken de basis van een goede samenwerking. 

Voor meer informatie en onze werkwijze kunt u vrijblijvend contact opnemen met ons.